KOJA DRSKOST: VLADA RS BACILA U KANTU SPORAZUM KOJI JE POTPISAN IZMEĐU BIH I EVROPSKE UNIJE! Bez njihove saglasnosti SNOSIT ĆEMO POSLJEDICE

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Sporazumu o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2018. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i BiH, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH.

 

ministarstov

 

Kako je saopćeno, Vlada Republike Srpske nije saglasna sa Sporazumom o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2018. godinu, imajući u vidu da su u procesu izrade akcionih dokumenata za 2018. godinu uočena značajna proceduralna odstupanja od odredbi Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, te da nisu u potpunosti uvažavani stavovi nadležnih institucija Republike Srpske u procesu izrade pojedinih akcionih dokumenata koji čine sastavni dio predmetnog Sporazuma.

 

brisel

 

– Vlada Republike Srpske ne prihvata bilo kakve aktivnosti koje bi proizilazile iz akcionih dokumenata za IPA 2 za 2018. godinu, a koje nisu u skladu sa ustavnim rješenjima u BiH, te sa kojima se nisu saglasile nadležne institucije Republike Srpske. Vlada Republike Srpske zahtijeva da se sve buduće aktivnosti u vezi sa programiranjem državnih paketa IPA vrše isključivo kroz radna tijela uspostavljena sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pri čemu je neophodno i neizostavno pravovremeno učešće svih relevantnih institucija iz Republike Srpske u procesu programiranja putem radnih tijela formiranih u okviru navedenog sistema, kako bi se omogućilo efikasno provođenje projekata u budućem periodu – saopćeno je.

 

predsjednistvo

 

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavijesti Ministarstvo finansija i trezora BiH o predmetnom zaključku.

KOJA DRSKOST: VLADA RS BACILA U KANTU SPORAZUM KOJI JE POTPISAN IZMEĐU BIH I EVROPSKE UNIJE! Bez njihove saglasnosti SNOSIT ĆEMO POSLJEDICE

| Bosna i Hercegovina, Slider, Vijesti |
About The Author
-