OVO BI MOGLO BITI RJEŠENJE ZA IZLAZAK IZ NAJVEĆE KRIZE U BiH: Evo kako u sedam koraka poslati ANP i imenovati Vijeće ministara

Njihov prijedlog rješenja prenosimo u cijelosti…

 

 

Nevladina organizacija Centar za sigurnosne studije uputila je bh. vlastima moguće rješenje aktuelne trakavice u vezi s formiranjem novog Vijeća ministara BiH, ali i slanja Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) za NATO.Nakon isteka roka za realizaciju Sporazuma o principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koji su potpisali lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a, kako su naveli, građani sa strepnjom iščekuju naredne poteze političara koji uporno ignorišu jasne znakove sistema ranog upozoravanja na rizik od mogućeg sukoba.

 

“Neodgovoran i laički odgovor onih koji su izabrani da nam osiguraju mir, stabilnost i prosperitet, ne abolira odgovornosti ni ostale društvene aktere da se uključe u pokušaj iznalaženja rješenja iz trenutne političke krize. Stoga, kao doprinos daljnjem političkom dijalogu, predlažemo sljedeće korake koji bi možda mogli poslužiti stranama u pregovorima da bez pobjednika i pobijeđenih prevaziđu ispoljeni antagonizam u javnom diskursu”, naveli su.

 

Njihov prijedlog rješenja prenosimo u cijelosti:

 

1. Na sjednici Predsjedništva BiH napraviti izmjene dokumenta ‘Pregled odbrane’,
odnosno odredbi koje uslovljavaju početak realizacije ovog dokumenta s aktivacijom MAP-a u dijelu nove strukture i lokacija OS BiH i plana modernizacije i opremanja.

 

2. Na istoj sjednici donijeti odluku o Prijedlogu za imenovanje predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH.

 

3. Uspostaviti novo Vijeće ministara BiH.

 

4. Imenovati Komisiju Vijeća ministara za NATO integracioni proces Bosne i
Hercegovine.

 

5. Analizirati predloženi Nacrt Godišnjeg nacionalnog programa i usaglasiti postojećih pet poglavlja dokumenta s obavezama koje proističu iz EU integracija BiH, kako bi ANP bio komplementaran dokument sa zahtjevima iznesenim u Mišljenju EK o zahtjevu BiH za status kandidata (tražene reforme u 14 oblasti).

 

6. Revidirani ANP za 2020. godinu poslati u sjedište NATO-a.

 

7. U budžetu Institucija BiH za 2020. godinu osigurati povećanje sredstava za sektor sigurnosti i odbrane te omogućiti realizaciju ‘Akcionog plana srednjoročnog rada Ministarstva odbrane BiH za period 2020-2022’. Napuštanje, odnosno trenutna blokada procesa integrisanja BiH u NATO sistem kolektivne odbrane, pretpostavlja da Bosna i Hercegovina razvija politiku individualne odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta kako bi samostalno mogla odgovoriti svim savremenim sigurnosnim prijetnjama i rizicima.

 

“Ne prejudicirajući mogući rasplet situacije, apelujemo i na ostale društveno odgovorne i dobronamjerne pojedince i institucije da se konstruktivnim doprinosom uključe u pokušaj iznalaženja rješenja koja su u našem zajedničkom interesu, ali i interesu budućnosti generacija koje dolaze”, zaključili su u CSS-u.

OVO BI MOGLO BITI RJEŠENJE ZA IZLAZAK IZ NAJVEĆE KRIZE U BiH: Evo kako u sedam koraka poslati ANP i imenovati Vijeće ministara

About The Author
-